lunes, 30 de marzo de 2020

Lingva Baro en Pandemio Tempo

La eksplodo de la spira malsano kaŭzita de la nova kronviruso, malsano kiu estis unue eltrovita en Ĉinio, estas nun konzerno por registaroj ĉie en la mondo kaj ne ekzistas tago kie novaĵoj pri ĉi tiu temo ne estas disenditaj. Ni povas trovi multe da informo sur la Interreto pri la efikoj de la kronviruso. Unu el la topikoj kiuj aperis estas kiel lingva baro malfacilas la taskon de la aŭtoritatoj, kiam ili devas komuniki.

Lingva baro ekzistas en malsamaj okazoj: Ni havas multetnajn landojn kie ekzistas ĉefa lingvo de komunikado en areo dividita inter diversaj etnaj grupoj, ĉiaj kun sia propra lingvo. Ĉinio estas bona ekzemplo. Tiam ekzistas landoj kiel Kanado, kie enmigrintoj alportis sian lingvon farante ĝin parto de la socio.

Ĉinioestas multetna lando kun 56 rekonitaj etnoj.  La Hanoj estas la plej granda etna grupo kun preskaŭ 92% de la loĝantaroj. Sed la Hanoj ne estas unuformaj se ni parolas pri la lingvo. La mandarena, la oficiala lingvo, estas bazita plejparte en la nordaj Ĉinaj dialektoj, kie specife la parolado de la ĉefurbo funkcias kiel referenco. Sed ekzistas multe da dialektoj klasifikitaj en 7 grupoj kiuj estas konsideritaj ili mem kiel lingvoj. En 2017 mi skribis artikolon pri tiu temo kaj vi povas legi ĝin ĉi tie

La ĉina registaro instigas la uzon de la norma mandarena aŭ Putonghua por eduko, informo, tribunaloj kaj ajna oficiala uzo. Post la eksplodo de la kronviruso, la lingva strategio ŝanĝis kaj nun ne nur minoritataj lingvoj estas uzataj por disvastigi informojn sed ankaŭ la lokaj dialektoj. Nun ni povas legi broŝurojn kaj aŭskulti informojn en la Hubeja, la ĉefa dialekto de la mandarena uzita en Vuhano, centro de la epidemia eksplodo. Tiam informo en aliaj minoritataj lingvoj kaj dialektoj komencis esti eldonita. Vi povas legi pli da informo kun ekzemploj de diversaj materialoj eldonitaj en la Hubeja, kaj en lingvoj kiel la tibeta, la korea, la mongola kaj la Jia. Ĉi tie vi povas trovi videojn en diversaj versioj de la tibeta pri la COVID-19. Sed ne nur interne ŝanĝis la strategion de la Ĉina registaro. Ĝia politiko rilate al fremdaj lingvoj ankaŭ ŝanĝis. Antaŭe oni supozis ke se ni devis informi al eksterlandanoj, estis sufiĉe ĵuz eldoni ĝin en la angla. Kun granda grupo de internaciaj studentoj afektitaj, la Ĉina registaro nun eldonas broŝurojn en lingvoj kiel la vjetnama, la araba, la itala, kaj la birma.  Sed ĝi estas rimarkinda ke la minoritataj lingvoj kaj dialektoj en Ĉinio estas nun parto de la inform-strategio.

Landoj kun granda populacio de enmigrintoj estas konsciaj ke la plej bona strategio por disvastigi la informon inter la diversaj komunumoj estas paroli en ilia lingvo. Ĉi-tio implikas ankaŭ la uzon de la plej komunaj denaska lingvoj en tiuj komunumoj. La registraro de Kanado, almenaŭ  ĝis la 20-a de Marto 2020, havas informon pri la kronviruso en la angla, la franca kaj la ĉina. Sed mia provinco, Ontario, havas informon en 30 lingvoj, inkluzive de 4 lokaj indiĝenaj lingvoj. La registaro de Nov-Zelando havas informon pri la malsano en 20 lingvoj, inkluzive de kelkaj filmetoj en la Nov-Zelanda signolingvo.

Bedaŭrinde, mi legis kelkajn retejojn pri publika sano eldonitaj en diversaj lingvoj kie informoj pri la kronviruso ne estas havebla en ĉiuj el ili.

Sed en interligita mondo, estas alia fronto por la lingva baro kiu ricevas pli da atento: Internacia vojaĝado. Turistoj kiuj vizitas fremdajn landojn, precipe tiuj kiu elektis vojaĝi per plezurkrozoŝipo, kaj trovis ilimen en la mezo de tiu krizo traktante kun ŝtatoficistoj de enmigrado aŭ publika sano, kiuj mankas scion en fremdaj lingvoj, inkluzive de la angla, kiu ni supozas lingvafrankaon por internacia turismo. Bone! ... Ĝi povus esti speco de internacia lingvo, kiam ni vojaĝas aŭ parolas en la hotelo. Sed kiam nia propra sano kaj bonfarto estas en danĝero, ne ĉiuj estas pretaj por komuniki en la angla.

Grava ekzemplo kio okazis al paro de Britaj mielmonataroj kiuj vojaĝis per plezurkrozoŝipo, kiu restis en kvaranteno post alveni al Japanio. Ili ricevis eraran diagnozon de COVID-19, kaj ĉio ĉi okazis pro tradukeraro. En alia rakonto, Usona turisto en Egiptio estis lasita en kvaranteno post erara pozitivrezulto por la malsano. Dum enhospitaligo, li ne povis komuniki kun la laborantoj ĉar lingvaj baroj. La vizitanto eĉ provis uzi maŝintradukoj, sed la kvalito de interreto ne estis bona. 

Israela novaĵoj raportis la kazo de oficiro de la ministerio pri publika sano kiu vojaĝis al Japanio por helpi Israelajn pasaĝerojn, kiujn estis en plezurkrozoŝipo, kaj post alveni al tiu lando, ili testis pozitivan por la viruso. La kunlaboron inter ambaŭ registaroj malsukcesis pro lingvaj baroj. 

Dum tiu ĥaosa tempo, interretaj solvoj por tiuj aferoj kiuj ni faras en nia ĉiutaga vivo kiel labori aŭ aĉeti nutraĵojn estas nun pli popularaj. Sed la interreto ne nur helpas kun nia sano sed ankaŭ nun laboras por provizi apojn kiuj povas traduki inter diversaj lingvoj por helpi al la kuracatoj. Kiel ekzemplo, dum mia esploro, mi trovis, ke je la komenco de Marto, Cloudbreak Health lanĉis senpagan apon kiun permesas komunikadon inter pacientoj kaj kuracistoj aŭ flegistoj. Ĉi tiu aparato estas facile purigita kaj povas esti movita inter kvarantenaj ĉambroj kaj aliaj malpli kritikaj areoj en hospitaloj. Ĝi estis jam elprovita kun COVID-19 pacientoj kiuj ne estas denaskaparolantoj de la angla. 


Laŭ mia opinio, vidi, ke la Ĉina registaro uzas minoritatajn lingvojn por informi pri la  kronviruso estas signo, ke ili povus profitigi de ĉi tiu krizo. Ne ekzistas lingvafrankao kiam ni traktas kun ĉi tiu pandemio aŭ ajna alia malsano kiu minacas nian sanon ie ajn en la mondo. Ĉiuj la lingvoj estas gravaj. Ĉiuj devus esti kapablaj kompreni la ekzistantajn riskojn kaj la pacientoj devas esti konscia de la traktado ili ricevas kaj kio ili devas fari.

Nelson Mandela diris: "Se vi parolus al homo en lingvo, kiu li komprenas, tio iras al lia kapo. Se vi parolus al li en lia propra lingvo, tio iras al lia koro."  Kio pli bona vojo por atingi iun, kiun bezonas saniĝi!!!

   

martes, 24 de marzo de 2020

Barrière du Langage en Temps de Pandémie

L'épidémie du coronavirus, maladie qui a été détectée pour la première fois en Chine, est maintenant une préoccupation majeure pour les gouvernements du monde entier et il n'y a pas un seul jour où les nouvelles sur ce sujet ne sont pas diffusées. Il y a beaucoup d’information sur Internet sur les effets du coronavirus. L'un des thèmes émergents est de savoir comment la barrière de la langue rend plus difficile le travail pour limiter la propagation des maladies à COVID-19.

Il y a plusieurs cas où une barrière linguistique est présente: Nous avons des pays multiethniques où dans une zone partagée par différents groupes ethniques, chacun avec sa propre langue, il y a une langue de communication principale. La Chine est un bon exemple. Ensuite, nous avons des pays comme le Canada, où les immigrants apportent leur langue à leur nouvelle société.

La Chine est un pays multiethnique. Il y a 56 groupes ethniques reconnus et chaque groupe parle sa propre langue. Près de 92% de la population appartient à l'ethnie Han. Mais la majorité Han n'est pas uniforme en termes de la langue. Le mandarin standard, la langue officielle, est basé principalement sur le dialecte mandarin de Pékin. Mais il y a beaucoup de dialectes et ils sont classés en 7 groupes qui sont considérés comme des langues. En 2017, j'ai écrit un article sur ce sujet et vous pouvez le lire ici

Le gouvernement chinois encourage l'utilisation du mandarin standard ou du putonghua pour l'éducation, l'information, les tribunaux et toute utilisation officielle. Après l'épidémie de coronavirus, la stratégie linguistique a changé et maintenant non seulement les langues minoritaires sont utilisées pour la diffusion d’information, mais aussi les dialectes locaux. Il est désormais possible de voir des brochures et d'écouter d’information en mandarin Hubei, le principal dialecte utilisé à Wuhan, centre de l'épidémie. Ensuite, des documents d’information ont été publiés dans d'autres langues et dialectes minoritaires. Vous pouvez lire des publications en mandarinHubei et dans des langues telles que le tibétain, le coréen, le mongol et le yi. Ici vous trouverez des liens vers des vidéos dans différentes versions du tibétain sur la COVID-19. Mais selon ces articles, non seulement la stratégie intérieure du gouvernement chinois a changé. Sa politique à l'égard des langues étrangères a également changé. Avant, on supposait que si nous devions fournir des informations aux étrangers, il suffisait de les publier en anglais. Avec un grand groupe d'étudiants internationaux directement et indirectement touchés, le gouvernement chinois publie maintenant des brochures dans des langues telles que le vietnamien, l'arabe, l'italien et le birman.  C’est remarquable de voir que les langues et dialectes minoritaires en Chine font désormais partie de la stratégie.

Les pays qui reçoivent beaucoup d'immigrants sont conscients que la meilleure stratégie pour diffuser l'information parmi les différentes communautés est de parler dans leur langue. Le gouvernement canadien, au 22 mars 2020 a des informations disponibles en anglais, en français et en chinois. Mais ma province, l'Ontario, dispose d'information en 30 langues, dont 4 langues autochtones locales. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande dispose d'information sur le coronavirus en 20 langues, dont certaines vidéos en la langue des signes néo-zélandaise.  

Malheureusement, j'ai lu des sites web multilingues sur la santé publique et les maladies où l’information sur le coronavirus n’est pas disponible dans toutes.

Mais dans un monde interconnecté, il y a d’autre circonstance pour la barrière de la langue qui attire plus d'attention: Les voyages à l'étranger. En particulier ceux qui ont choisi l'option d'une croisière, ont été pris au milieu de cette crise où ils doivent interagir avec des responsables de l'immigration ou de la santé publique qui ne connaissent pas les langues étrangères, dont l'anglais qui est censé être la lingua franca du tourisme international. Bon ! ... Ce peut être le cas lorsque vous voyagez ou réservez une chambre dans un hôtel. Mais lorsque notre propre santé est en danger, tout le monde n'est pas prêt à communiquer correctement.

Il y avait des exemples importants. Un couple de jeunes mariés britanniques voyageait dans une croisière qui a été amarré et mis en quarantaine après son arrivée au Japon, où ils ont reçu par erreur un diagnostic de COVID-19, et tout s'est produit en raison d'une mauvaise traduction. Dans une autre histoire, un touriste américain en Égypte a été mis en quarantaine après il a été testé positif au coronavirus par erreur. À l'hôpital, il ne pouvait pas communiquer avec le personnel en raison de la barrière linguistique. Le visiteur a même essayé d'utiliser des traductions automatiques, mais la qualité des connexions Internet n'était pas bonne. 

La presse israélienne a rapporté le cas d'un officier du ministère de la Santé qui s'est rendu au Japon pour tenter de rapatrier les passagers israéliens qui étaient à bord d’une croisière amarré dans ce pays et testés positifs pour le virus. Les tentatives de collaboration entre les deux gouvernements ont échoué en raison de la barrière linguistique.  

Pendant cette période chaotique, les applications en ligne pour les choses que nous faisons dans notre vie quotidienne, comme travailler ou faire les courses d'épicerie, sont devenues plus populaires. Mais nous ne parlons pas seulement de solutions de cybersanté. Ils travaillent avec des applications qui peuvent traduire entre différentes langues pour aider les personnes qui ont besoin de soins médicaux. Par exemple, lors de mes recherches, j'ai lu qu'au début de mars, Cloudbreak Health a lancé une application gratuite qui permet la communication entre les patients et les prestataires de soins de santé. Cet appareil est facilement aseptisé et peut être déplacé entre les salles de quarantaine et d'autres zones moins critiques des hôpitaux. Il a déjà été testé avec des patients infectés par la COVID-19 dont la première langue n'est pas l'anglais.


À mon avis, l’utilisation par le gouvernement chinois des langues minoritaires pour informer le public sur le coronavirus est un signe qu'ils pourraient bénéficier de cette crise. Il n'y a pas de Lingua Franca lorsque nous devons faire face à cette pandémie ou à toute autre maladie qui menace notre santé. Toutes les langues sont importantes. Tout le monde devrait être capable de comprendre les risques existants et les actions à entreprendre.

Nelson Mandela a dit : « Si vous vous adressez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête.   Si vous vous adressez à lui dans sa langue, vous parlez à son cœur. »   Quelle meilleure façon d'atteindre une personne qui a besoin de soins de santé !

   

domingo, 15 de marzo de 2020

Barrera del Lenguaje en Tiempos de Pandemia

El brote de la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus, enfermedad que se detectó por primera vez en China, ahora es una de las principales preocupaciones de los gobiernos de todo el mundo y no hay un solo día en el que no se transmitan noticias sobre este tema. Hay mucha información en Internet sobre los efectos del coronavirus. Uno de los temas que están surgiendo en medio de la propagación de la enfermedad es cómo la barrera del idioma está dificultando el trabajo de contener esta enfermedad.

Existen diferentes casos en los que existe la barrera del idioma: Tenemos países multiétnicos donde hay un idioma principal de comunicación en un área compartida por diferentes grupos étnicos, cada uno con su propio idioma. China, el centro de este asunto, es un buen ejemplo. Luego tenemos países como Canadá, donde los inmigrantes traen su idioma haciéndolo parte de la sociedad.

China es un país multiétnico con 56 etnias reconocidas.  Casi el 92% de la población pertenece al grupo étnico Han. Todos los grupos tienen su propio idioma. Pero la mayoría Han no es uniforme en términos lingüísticos. El mandarín, el idioma oficial, se basa principalmente en los dialectos del norte de China, donde específicamente el habla de la capital funciona como referencia. Pero hay muchos dialectos clasificados en 7 grupos que se consideran idiomas. En 2017 escribí un artículo sobre este tema y puede leerlo aquí .
  
El gobierno chino promueve el uso de mandarín o putonghua estándar para la educación, información, tribunales y cualquier uso oficial. Después del brote de coronavirus, la estrategia del idioma cambió y ahora no solo se utilizan idiomas minoritarios para difundir información, sino también dialectos locales. Ahora es posible ver folletos y escuchar información en el mandarín de Hubei, el dialecto principal en uso en Wuhan, centro del brote de virus. Luego, se empezó a emitir información en otros idiomas y dialectos minoritarios. Se puede leer más información respaldada con ejemplos de diferentes materiales editados en mandarín Hubei e idiomas como el tibetano, coreano, mongol y Yi. Puedes encontrar enlaces a videos en diferentes versiones de tibetano sobre el COVID-19. Pero según esos artículos, no solo internamente ha cambiado la estrategia del gobierno chino. Su política hacia los idiomas extranjeros también ha cambiado. Antes, se suponía que si necesitábamos proporcionar información a los extranjeros, era suficiente con publicarla en inglés. Habiendo muchos estudiantes internacionales afectados directa e indirectamente, el gobierno chino ahora publica folletos en idiomas como vietnamita, árabe, italiano y birmano.  Pero es notable ver que los idiomas y dialectos minoritarios en China ahora son parte de la estrategia.

Los países con alta población de inmigrantes son conscientes de que la mejor estrategia para difundir la información entre las diferentes comunidades es hablar en su idioma. Esto implica también el uso de las lenguas maternas más comunes de esas comunidades. Hasta el 14 de marzo de 2020, el gobierno canadiense tiene información disponible en inglés y francés. Pero mi provincia, Ontario, tiene información disponible en 29 idiomas, incluidos 4 idiomas indígenas locales. El gobierno de NuevaZelanda tiene información sobre el coronavirus disponible en 20 idiomas, incluidos algunos videos en lenguaje de señas de Nueva Zelanda.

Desafortunadamente, he leído algunas páginas sobre salud pública y enfermedades publicadas en varios idiomas donde la información sobre el coronavirus no está disponible en todas ellas.

Pero en un mundo interconectado, hay otro frente para la barrera del idioma que está atrayendo más atención: Los viajes internacionales. Los turistas que visitan tierras extranjeras, especialmente aquellos que lo hicieron a través de un viaje en crucero, se han visto atrapados en medio de esta crisis tratando con funcionarios de inmigración o de salud pública que carecen de conocimientos en idiomas extranjeros, incluido el inglés, que se supone que es la lingua franca para turismo internacional. ¡Bien! ... Puede ser un tipo de idioma internacional cuando se viaja o reserva una habitación en un hotel. Pero cuando nuestra propia salud y bienestar están en peligro, no todos están preparados para comunicarse adecuadamente.

Hubo ejemplos importantes como lo que sucedió con un par de reciéncasados británicos que viajaban en un crucero que atracó y fue puesto en cuarentena después de llegar a Japón, donde se les emitió un diagnóstico erróneo de COVID-19, y todo esto sucedió debido a una traducción errónea. En una historia diferente, un turista estadounidense en Egipto quedó en cuarentena después de que, por error, dio positivo por la enfermedad. Mientras estuvo en el hospital, tuvo dificultades para comunicarse con el personal debido a las barreras del idioma. El visitante intentó incluso utilizar recursos en línea para obtener la traducción de lo que intentó decir, pero la calidad de las conexiones a Internet no era buena.

Los medios israelíes informaron sobre el caso de un funcionario del ministerio de salud que viajó a Japón para tratar de repatriar a unos pasajeros israelíes que se encontraban en un crucero atracado en ese país y dieron positivo por el virus. Los intentos de buscar la colaboración entre ambos gobiernos fracasaron debido a las barreras del idioma. 

Las noticias sobre Japón, incluidas aquellas en las que las barreras idiomáticas son las protagonistas, son preocupantes, teniendo en cuenta que Tokio, su capital, será la sede de los próximos Juegos Olímpicos de verano este mismo año.

Durante este tiempo caótico, las soluciones en línea para cosas que hacemos en nuestra vida diaria, como trabajar o comprar comestibles, se han vuelto más populares. Pero la industria de la Tecnología de la Información no solo está ayudando con soluciones de atención médica en línea. Están trabajando para proporcionar aplicaciones que puedan traducir entre diferentes idiomas para ayudar a las personas que requieren atención médica. Como ejemplo, durante mi investigación, descubrí que a principios de marzo, Cloudbreak Health lanzó una aplicación gratuita que permite la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud. Este dispositivo se desinfecta fácilmente y se puede mover entre las salas de cuarentena y otras áreas menos críticas en los hospitales. Ya se ha probado con pacientes con COVID-19 cuyo primer idioma no es el inglés.  


En mi opinión, las lenguas minoritarias podrían beneficiarse de esta crisis, y el que el gobierno chino los esté usando para dar información sobre el coronavirus es una señal de esto. No hay Lingua Franca cuando se trata de lidiar con esta pandemia o cualquier otra enfermedad que amenace nuestra salud en cualquier parte del mundo. Todos los idiomas son importantes.

Todos deberían poder comprender los riesgos existentes y las acciones a tomar. Los pacientes deben conocer el tratamiento que están a punto de recibir y lo que se espera de ellos.


Nelson Mandela dijo: “Si hablas a un hombre en un idioma que entiende, eso llega a su mente. Si hablas con él en su idioma, eso llega a su corazón”.  ¡Qué mejor manera de llegar a alguien que necesita atención y salud! 


sábado, 14 de marzo de 2020

Language Barrier in Pandemic Time

The outbreak of the respiratory disease caused by the new coronavirus, disease that was first detected in China, is now a top concern for governments all over the world and there is not a single day when news about this topic are not broadcasted. There is plenty of information on the Internet about the effects of coronavirus. One of the subtopics that are emerging amid the spread of the disease is how the language barrier is making more difficult the job of different authorities when they need to communicate.

There are different instances where a language barrier is present: We have multiethnic countries where there is the main language of communication in an area shared by different ethnic groups, each with their own language. China, the centre of this issue, is a good example. Then we have countries like Canada, where immigrants bring their language making it part of society.

China is a multiethnic country with 56 recognized ethnicities. Almost 92% of the population belongs to the Han ethnic group. Each group has its own language. But the Han majority is not uniform in terms of languages. Mandarin, the official language, is based mainly on the northern Chinese dialects, where specifically the speech of the capital city functions as a reference. But there are a lot of dialects classified in 7 groups that are considered themselves as languages. In 2017 I wrote an article about this topic and you can read it here

Chinese government promotes the use of standard Mandarin or Putonghua for education, information, courts, and any official use. After the outbreak of coronavirus, the language strategy changed and now not only minority languages are used to spread information but also local dialects. Now it is possible to see brochures and listen to the information in Hubei Mandarin, the main dialect in use in Wuhan, centre of the virus outbreak. Then, the information in other minority languages and dialects started to be issued. You can read more information supported with examples of different material edited in Hubei Mandarin, and languages such as Tibetan, Korean, Mongol and Yi. You can find links to videos in different versions of Tibetan about the COVID-19. But not only internally has changed the strategy of the Chinese government. Its policy toward foreign languages has also changed. Before, it was assumed that if we needed to provide information to foreigners, it was enough to publish it in English. With a large group of directly and indirectly affected international students, the Chinese government is now publishing brochures in languages such as Vietnamese, Arabic, Italian, and Burmese.  But it is remarkable to see that minority languages and dialects in China are now part of the strategy.

Countries with high population of immigrants are aware that the best strategy to disseminate the information among the different communities is to speak in their language. This involves also the use of the most common mother tongues of those communities. Canadian government, as of March 14th 2020 has information available in English and French. But my province, Ontario, has information available in 29 languages, including 4 local indigenous languages. The government of New Zealand has information about the coronavirus available in 20 languages, including some videos in New Zealand sign language. 

Unfortunately, I have read some pages about public health and diseases published in multiple languages where information about coronavirus is not available in all of them.

But in an interconnected world, there is another front for the language barrier that is attracting more attention: International travel. Tourists visiting foreign lands, especially those who chose the option of a cruise trip, have been caught in the midst of this crisis dealing with immigration or public health officials who lack knowledge in foreign languages, including English which is supposed to be the lingua franca for international tourism. Well! ... It might be a kind of international language when you travel or book a room in a hotel. But when our own health and well being are in danger, not everyone is prepared to communicate properly.

There were important examples like what happened to a couple of British honeymooners traveling in a cruise ship that was docked and quarantined after arriving in Japan, where they were mistakenly issued a diagnose of COVID-19, and all of this happened due to a mistranslation. In a different story, an American tourist in Egypt was left in quarantine after by mistake tested positive for the disease. While in the hospital, he had a hard time communicating with staff due to language barriers. The visitor tried even to use online resources to get the translation to what he tried to say, but the quality of internet connections wasn’t good.

Israeli news reported the case of a health ministry officer who traveled to Japan to try to repatriate Israeli passengers who were in a cruise ship docked in that country and tested positive for the virus. Attempts to seek collaboration between both governments failed due to language barriers. 

News about Japan, including those in which language barriers are the protagonists, are concerning considering that Tokyo, its capital, will host the next Summer Olympics this same year.

During this chaotic time, online solutions for those things that we do in our daily lives like work or shop for groceries have become more popular. But the IT industry is not only assisting with online health care solutions. They are working to provide apps that can translate between different languages to help people who require medical care. As an example, during my research, I found that in early March, Cloudbreak Health launched a free app that allows communication between patients and health care providers. This device is easily sanitized and can be moved between quarantine rooms and other less critical areas in hospitals. It has been already tested with COVID-19 patients whose first language is not English. 


In my opinion, to see that the Chinese government is using minority languages to spread information about coronavirus it is a sign that they could benefit from this crisis. There is no Lingua Franca when it comes to dealing with this pandemic or any other disease that threatens our health anywhere in the world. All languages are important.

Everyone should be able to understand the existing risks and actions to take. Patients need to be aware of the treatment they are about to receive and what is expected of them.

Nelson Mandela said: “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.”  What a better way to reach someone who needs health and care!!!